Micha ziet alle volken komen

  

1e-adventMicha helpt ons bij Advent om vooruit te kijken naar de grote dag dat vrede en gerechtigheid de aarde zullen vervullen zoals de wateren de zeebodem bedekken. Het is een prachtige profetie, maar staat wel in het verband van Gods woede over wat mensen allemaal aanrichten. Onrecht in de straat, vrome gezichten in de kerk. In het duister zal het licht gaan schijnen. Jezus Christus vervulde het begin van deze profetie: vanuit Sion is inderdaad Gods wet uitgegaan naar alle volkeren, zelfs naar ons. En tegelijk is het nog wachten, wachten op de tijd dat vrede zal heersen. Voor ons is het zaak om n u al zo te leven dat je er straks in kunt passen.

  •       Beluister preek over: Alle volken trekken op - Micha 4: 1-8 - Willem Smouter