Proef met het Nieuwe Liedboek beëindigd

  

nwliedboekIn de afgelopen tijd hebben we op twee zondagen een aantal liederen uit het Nieuwe Liedboek (NLb) beproefd. Ook hebben we af en toe in de gewone kerkdiensten liederen hieruit gebruikt. Soms betrof het klassieke liederen die net iets aangepast zijn, maar we zongen ook echt nieuwe liederen. De KALM (dat is de liturgie-commissie van de Tabernakelkerk) is na deze proef niet overtuigd van de toegevoegde waarde van dit Liedboek. De nieuwe liederen liggen niet makkelijk in het gehoor en daar zou aan te werken zijn als de inhoud een verrijking was, maar we vinden juist de teksten te algemeen en te weinig expliciet over het geloof. Dat brengt een andere spiritualiteit binnen dan wat wij zingend willen uitdragen.

Een proef doen heeft geen zin als de proef niet mag mislukken, en daarom spreken we graag twee dingen uit. In de eerste plaats danken we zowel Frank Schneider als het projectkoor hartelijk voor hun bijdrage aan deze proef, waar we hen zelf voor gevraagd hebben. In de tweede plaats spreken we uit dat we deze proefneming beëindigen en dat we ook gastvoorgangers laten weten dat wij niet uit het NLb zingen.

Dit betekent niet dat we voor heel de toekomst het NLb “verbieden”. Er staan wel degelijk ook goede en waardevolle liederen in. Maar vooralsnog stuiten we daarbij op het praktische probleem dat intussen blijkt dat de uitgever een bedrag van € 1000,- per jaar rekent voor alleen het recht om de teksten te projecteren. Dat gaan we zeker niet doen voor een beperkt aantal mooie liederen. En we gaan die voorwaarde ook niet structureel negeren.

Graag gaan we samen als gemeente verder met liederen, ook nieuwe liederen, waarin we God eren en ons geloof versterken.

Voor de KALM en met instemming van het BMK,

ds Willem Smouter

 

2 thoughts on “Proef met het Nieuwe Liedboek beëindigd

  1. Pingback: Onwerkbare licentie van het Nieuwe Liedboek • Smouter.net

  2. Pingback: Onwerkbare licentie van het Nieuwe Liedboek (maar lees update) • Smouter.net

Comments are closed.