Cursus NT krijgt voorjaar 2015 een vervolg…

  

“Leren luisteren naar Evangelisten en Apostelen”

Onder deze titel startte in het seizoen 2012/2013 een cursus met Prof. dr. J. van Bruggen als docent.

cursusntEr zijn inmiddels 4 modules van elk 3 cursusavonden gegeven. Prof. van Bruggen verwerkte deze 4 modules in zijn website www.meeroverkroongetuigen.nl en in samenhang daarmee publiceerde hij ook het boekjeKroongetuigen van het evangelie’.

Mede vanwege de grote belangstelling voor deze cursus, komt er na een korte onderbreking nu een vervolg: voorjaar 2015 zal D.V. module 5 worden georganiseerd. Dat zal gebeuren op dezelfde manier als bij de eerdere modules. Het gaat dus ook nu weer om 3 cursusavonden en ook nu zijn Groningen, Apeldoorn en Ridderkerk de cursusplaatsen.

Bij deze 5e module zal Dr. H.R. van de Kamp het bijbelboek Hebreeën behandelen.

Dr. van de Kamp (1951) is predikant bij de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Apeldoorn-centrum.

In 1990 promoveerde hij bij Prof. van Bruggen en in de serie Commentaar op het Nieuwe Testament verzorgde hij de delen op de Bijbelboeken Hebreeën en Openbaring.

De indeling van de 3 cursusavonden is alsvolgt:

  • Geloven is volhouden!
    over de zogenaamde inleidingsvragen: genre, geadresseerde, auteur, aanleiding, e.d.;
  • Geloven is omhoog kijken, naar de hemelse Hogepriester
    belangrijk thema in Hebreeën: de voorbede van de hemelse hogepriester Jezus Christus;
  • Geloven is vooruit kijken, naar de stad van de toekomst
    ander thema in Hebreeën: de christen is als pelgrim onderweg naar de stad van de toekomst.

Zie voor uitgebreidere informatie – waaronder de precieze cursusdata in Groningen, Apeldoorn en Ridderkerk – de website van de cursus: www.cursusnt.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan de cursus.