22-09: Start Pastorale toerustingscursus

  

Pastorale toerustingscursus “Wat mag ik horen” Jaarlijks wordt een pastorale toerustingscursus bedoeld gehouden voor ieder die geïnteresseerd is in pastoraat. Voor de pastoraal bezoekers en ouderlingen min of meer een must maar ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom.

In de interactieve cursus komen  theorie en praktijk bij elkaar. In hoofdlijnen ziet de cursus er als volgt uit:

  • wat is pastoraat en hoe sta jezelf als ouderling/pastoraal bezoeker in het pastoraat
  • hoe voer je eigenlijk een gesprek
    • luistervaardigheden: belang en noodzaak van het luisteren in het pastoraat
    • Vertelvaardigheden: hoe zend ik  “boodschappen”
  • de plek van de bijbel in het pastoraat
  • de plek van het gebed in het pastoraat

Naast toerusting is er ook voldoende ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling van ervaring. Ook het werken in kleinere groepjes vormt een onderdeel.

Bedoeling is deze cursus in het najaar te houden en wel DV de donderdagavonden 22/9, 6/10, 27/10, 10/11, 24/11 en 1/12.

je kunt je tot 12 september  opgeven bij Jan van Raalte, raaltej@gmail.com.