21-28 januari: Week van gebed

  

Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Komende zondag worden na de diensten de gebedsfolders uitgedeeld, voor ieder adres 1, kinderen (6-10) en tieners krijgen hun eigen gebedsfolder; ook bent u van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedsbijeenkomsten, samen bidden met christenen uit Apeldoorn uit diverse kerken.

Datum Gemeente Adres
Zondag 21 januari 2018 Vergadering van Gelovigen ‘ de Ontmoeting’, Hoofdstraat 220
Maandag 22 januari 2018 Christelijk Gereformeerde Kerk Oost Andreaskerk, Anklaarseweg 185
Dinsdag 23 januari 2018 Katholieke Kerk Emmaüshuis, Stationsstraat 13
Woensdag 24 januari 2018 Pinkstergemeente Filadelfia Langeweg 105
Donderdag 25 januari 2018 Christelijk Gereformeerde Kerk Zuid Samuelkerk, Talingweg 41
Donderdag 25 januari 2018 Leger des Heils Hofveld 21-23
Vrijdag 26 januari 2018 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Voorhof, Gijsbrechtgaarde 101
Zaterdag 27 januari 2018 Baptistengemeente Bosweg 77
Zondag 28 januari 2018 Vrije Evangelische Gemeente Sprengenweg 15

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.

U bent van harte welkom