Terugblik: The Psalm Project

  

Was mij witter dan sneeuw
Was mij schoon van mijn schuld
Zie mijn offer Heer: mijn berouw
Wees genadig, o God
Heb met mij toch geduld
Wees barmhartig
Ik pleit op Uw trouw

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht

 

De tekst van psalm 51 die vrijdagavond door de Tabernakelkerk klonk. Tijdens het concert van ‘the Psalm Project’ werden liederen en samenzang afgewisseld met passages uit het Paasevangelie. Een moment van bezinning in deze 40-dagentijd. Mooi om te horen hoe de psalmen met een eigentijdse vertaling en muzieklijn nog steeds prachtig tot hun recht komen. We hebben veel positieve reacties gehoord van mensen die hebben genoten van een sfeerfol en verrassend concert. Daarnaast werd ook genoten van de heerlijke taarten.

Bakkers, mensen van de catering, de collectanten en nog zoveel meer mensen die hebben geholpen: nogmaals dank! Mooi om met elkaar een gastvrije kerk te zijn! Op naar misschien wel een volgend concert…?