Lockdown – ook in de kerk

  

Beste gemeenteleden,

Het is een bittere pil maar we hebben die samen te slikken: vanavond hebben we gehoord dat de overheid in navolging van de deskundigen een harde lockdown noodzakelijk vindt, die morgenochtend in alle vroegte ingaat. Dat is een streep door de rekening voor scholen, winkels en verenigingen  –  maar ook als kerk willen we ons daar niet aan onttrekken. We kiezen ervoor om in goede en kwade dagen solidair te zijn met de samenleving als geheel.

Sluiting tot 14 januari

Dat betekent concreet dat er vanaf morgen 19 december tot in elk geval vrijdag 14 januari geen bijeenkomsten plaatsvinden in de kerk. Voor de kerkdiensten hopen we net als vorig jaar een beroep te doen op muzikanten, zangers en technici ter ondersteuning van de eredienst die we gelukkig per video kunnen uitzenden. En ja, dat geldt ook voor de geplande kinder-  en tienerdiensten van morgenmiddag, en voor de kerstdiensten van 25 en 26 december. Ieder die zich had ingeschreven krijgt persoonlijk bericht en de reservering wordt uiteraard gesloten.

Richt u op wat boven is

We zijn ons er zeer van bewust hoe pijnlijk dit is voor ons allemaal en het is niet vreemd als we er elk onze eigen gedachten bij hebben. Toch doen we een beroep op ieder van ons om te blijven vertrouwen op de vaste grond van Gods beloften en van zijn verbond. Om met de apostel te spreken: “Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.” (Kolossenzen 3).

Dagelijks avondgebed

Juist in deze week voor Kerst hebben we het hard nodig om onze gedachten en verlangens te richten op God. We willen daar ruimte voor maken in een dagelijks avondgebed, van maandag 20 tot en met vrijdag 24 december, steeds om 19.30 uur. We nodigen ieder uit om daarbij aan te haken via deze videolink. Samen luisteren we dan naar een woord uit de Bijbel, naar een lied dat eerder in onze kerk gezongen werd  –  en we maken ruimte voor gebed. Want God die ons nog meer kent dan we onszelf kennen, Hij weet wat we nodig hebben.

Namens de kerkenraad,

Janine van Drieënhuizen, voorzitter
Willem Smouter, predikant.