Welkom terug in de kerk

  

Sinds gisteren, woensdag 26 januari, gelden in Nederland ruimere regels voor samenkomsten  en wij haken daar vanaf aanstaande zondag graag op in, aansluitend bij het advies van Steunpunt Kerkenwerk. Evengoed zijn de besmettingen enorm in aantal en we moeten dan ook  verantwoord blijven handelen. Als je verschijnselen hebt, als je positief getest bent of als je in quarantaine moet  –  volg je de dienst van huis uit. 

Maar verder gaan we ongeveer terug naar september vorig jaar: wekelijks nodigen we drie wijken (de helft van de gemeente) uit.

Datum
Bijzonderheden
Voorganger
Uitgenodigde wijken
21-04-24J.H. Biewenga; Emmeloord
28-04-24DoopdienstM. de Kreek
05-05-24PebblesM. de Kreek
09-05-24HemelvaartCGK Samuëlkerk
12-05-24BelijdenisdienstM. de Kreek
19-05-24PinksterenM. de Kreek

Met daarbij de volgende kanttekeningen: gasten zijn altijd welkom, leden van ‘wijk jeugd’ nodigen we elke zondag uit en wie om persoonlijke redenen van dit rooster afwijkt blijft hartelijk welkom. Als er avonddienst is, staat die voor iedereen open. Daarom houden we op Avondmaalszondag ook een avonddienst, voor wie die zondagmorgen niet aan de beurt was. En gelukkig kan de video-verbinding blijven bestaan.

We hopen echt om je te ontmoeten. Wil je bij binnenkomst en bij vertrek een mondkapje dragen, en wil je je jas mee naar binnen nemen? Zo voorkomen we een opstopping bij de kapstok.

Kinderen en verteldienst

Het was mooi de afgelopen weken om kinderen alweer in de verteldienst en bij de crèche te  zien. We ontvangen de kinderen nu nog in hun eigen ruimte, gelet op de situatie in het onderwijs. We hopen hen gauw weer welkom te heten in de gewone kerkdiensten. Nog steeds geldt: je mag vanaf 9:30 uur gebracht worden. Voor de 3-jarigen & groep 1/2 is dat beneden in de kerk. Groep 3/4 & groep 5 zijn welkom in Dok Zuid. 

Overige activiteiten

Het jeugdwerk kan zoals eerder vermeld weer fysiek plaatsvinden. Vergaderingen houden we zoveel mogelijk nog online, zoals het BMK van hedenavond dat ook doet. Op 13 februari hopen we het Avondmaal te vieren; er is dan de vrijdag daarvoor om 15 uur weer een korte dienst voor wie het moeilijk in de kerkzaal kan meevieren.

Tenslotte

We zijn heel erg blij dat we na een periode waarin we elkaar niet konden ontmoeten, weer samen kunnen komen. Samen willen we steeds opnieuw God zoeken en eren. We denken echt dat je het nodig hebt om samen weer te oefenen in geloof. Daarbij mogen we bouwen op Gods belofte en trouw voor ons allen.

Voor de kerkenraad,

Janine van Drieënhuizen  en Willem Smouter