Nieuwe penningmeesters

  

Het Hunted-team is erin geslaagd (hulde!) een nieuwe penningmeester te vinden, of beter gezegd penningmeesters, want het is een duo-taak geworden.

Anton Hoving en Johan Amptmeijer gaan de taken overnemen van Mas Koster per 1-1-2023. Johan gaat zich vooral bezighouden met betalingen en bankzaken, terwijl Anton overige taken doet als eindverantwoordelijk penningmeester. Het emailadres blijft hetzelfde: administrateur@tabernakelkerk.nl.

Tegelijk gaat Jan Peter Schouten de taak overnemen van boekhoudster van Ina van der Horst. Ook de taak van Henk van der Horst als salarisadministrateur wordt overgedragen, deze taak aan het Steunpunt Kerkenwerk, onze landelijke NGK koepelorganisatie. We zijn Henk & Ina heel erg dankbaar voor de vele vele jaren trouwe dienst!

Tegelijk zijn we ook blij dat er nog steeds mensen zijn die verantwoordelijkheid nemen en taken op zich nemen. Iedereen heeft het tegenwoordig druk-druk-druk, maar het is mooi als mensen daarbij/daarnaast ook prioriteit geven aan de gemeente van de Heer!

Mas Koster, penningmeester tot 1-1-2023