8 jan: stilteviering

  

Zondag 8 januari is er weer een stilteviering. Met dit keer een iets andere opzet. We zullen luisteren naar een verhaal over engelen, die de aanwezigheid van God op aarde aanschouwen. Een bekend verhaal, vanuit een ander perspectief. Tussen de regels door zijn we stil om te ontvangen, een nieuwe boodschap uit een bekend verhaal.
U bent van harte welkom, om 18.30 in de Tabernakelkerk.

In verband met de nieuwe maatregelen omtrent het verwarmen van het kerkgebouw, bestaat de kans dat de viering beneden wordt gehouden. Indien de viering boven wordt gehouden, voelt u dan vrij om uw jas aan te houden. De kerk zal dan niet volledig verwarmd zijn.