Plaatsen reserveren

In dit formulier tref je alle samenkomsten in de komende drie weken voor zover er plaatsen vrij zijn. Let wel: van 12 juli t/m 2 augustus hebben we alleen online diensten.

Daarna geldt: gasten en bezoekers zijn, na inschrijving via dit formulier, welkom in al onze diensten. Voor leden van de Tabernakelkerk geldt: eigen wijk eerst. Dat betekent dat we bij de morgendiensten twee wijken speciaal uitnodigen. Zijn er een week tevoren nog plaatsen vrij dan zijn die voor iedereen beschikbaar. Avonddiensten zijn sowieso voor alle leden en belangstellenden.