De echte herder (ZvK dienst)

  

ds Willem Smouter,,De gelijkenis van de goede herder is misschien wel het bekendste stuk van de Bijbel. Maar hij is niet zo soft als je zou denken,’’ zegt ds. Willem Smouter die voorgaat in een televisiedienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Apeldoorn. ,,Het is in elk geval iets wat we vandaag keihard nodig hebben in Nederland, zowel in de kerk als in heel het land: herders die niet op eer of succes uit zijn maar op echte toekomst voor de mensen.’’ Zendtijd voor Kerken zendt een dienst met het thema ‘De echte herder’ uit op 5 februari vanaf 11.30 uur op Nederland 2.

,,Als Jezus zichzelf de goede herder noemt, dan is dat omdat Hij veel andere leiders van die tijd slechte herders vindt”, zegt ds. Smouter. “In de Bijbellezingen voor deze zondag staat ook een oude profetie waarin dat uitgewerkt wordt (Ezechiël 34): slechte herders weiden alleen zichzelf en de rest laten ze maar dwalen. Dat is echt een punt voor onze tijd ook: waar denk je aan bij het geven van leiding, aan jezelf of aan de ander? Dat gaat niet alleen over de dominee of over de Tweede Kamer, maar ook over je gezin en je werk. Er is enorme behoefte aan leiding die ruimte schept. Zoals bij schapen die in en uit lopen en weidegrond vinden. Jezus’ eigen voorbeeld staat als een huis en van wat hij deed mogen wij nog altijd leven”.

In de dienst zijn beelden te zien van de jeugd die aan de hand van een project in Cambodja nadenkt over wat je vanuit je geloof kunt betekenen voor de wereld, ver weg en dichtbij. Dat kan een levend voorbeeld zijn van hoe de goede herder de weg wijst die je kunt gaan.

Muziek en zang zijn een belangrijk onderdeel van de dienst, begeleid door muziekgroep ONE o.l.v Johan Siegers, een van de bands van de Tabernakelkerk. De combinatie van nieuwe en oude liederen en teksten is typerend voor deze kerk. En de afsluiting is het loflied van Psalmen voor Nu 145.