Drie keer avonddienst in Samuëlkerk

  

SamuelkerkGedurende zes weken in de zomer hebben we gezamenlijke diensten met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Apeldoorn-Zuid. Eerst zijn de CG-leden drie keer te gast in de Tabernakelkerk. Maar op 11, 18 en 25 augustus is de avonddienst van 18.30 uur in de Samuëlkerk aan de Talingweg 41.

Zie het preekrooster voor de nadere agenda of zie het schema van a.s. zondag waarop ook de liturgie verschijnt. De diensten in de Samuelkerk zijn hier te beluisteren.