Onaardse lofprijzing

  

lofliedPsalm 105 is een loflied op Gods werk in de geschiedenis, van een haast onaardse schoonheid. Dat is ook een beetje lastig, het lijkt wat op opgepoetst metaal: alle narigheid en menselijke zonden lijken weggelaten.

Wordt Jozef als slaaf verkocht, dan heet het “God zond Jozef voor hen uit” en over de nare tijd in Egypte lezen we: “God maakte zijn volk zeer vruchtbaar, machtiger dan wie het belaagden”.

Wij zijn geneigd een toontje lager te zingen, zoals trouwens ook meteen de volgende Psalm 106 doet. Toch staan ze er allebei als twee zusters: verhoogde toon en een toontje lager.

Hoe doe je dat?

  •       Beluister preek over Psalm 105