13 okt: Zingen uit het Nieuwe Liedboek

  

nwliedboekOp 13 oktober willen we als gemeente kennismaken met het Nieuwe Liedboek dat in mei 2013 is verschenen. Met een projectkoor studeren we van tevoren een drietal liederen in, die we vervolgens voor en samen met de gemeente zullen zingen. Hopelijk smaakt het zingen van de liederen naar meer. En die mogelijkheid is er zeker, want het liedboek biedt ruim duizend verzamelde liederen en teksten! Het leek me in ieder geval mooi om de liederen die we gaan zingen alvast kort te introduceren zodat u uw gedachten er eens over kunt laten gaan.

216Het eerste lied dat we zullen zingen is NLb 215 ‘Dit is een morgen’, een vertaling van het bekende lied ‘Morning has broken’. Door de opgewekte melodie, die we allemaal kennen van de reclame van het Wereld Natuur Fonds, zingt het lied prettig. Ook de tekst is mooi. Prachtige beelden in heldere taal waarmee God wordt gedankt voor de nieuw geschonken dag. Een dag die herinnert aan wat ooit de eerste dag was en van alle kanten verwondering oproept: Gods nieuwe schepping! Mooi om met dat besef een kerkdienst te beginnen.

377De beide andere liederen zingen we rondom het avondmaal. In de eerste plaats NLb 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’. Vul dat maar eens voor jezelf in: zoals ik ben… Hoe is dat eigenlijk? Ik vind dit een lied dat echt herkenning oproept. Ons leven is niet perfect, en als je aan het avondmaal gaat, dan besef je dat ook. Waarom zou je anders naar de avondmaalstafel gaan? Je komt naar het avondmaal zoals je bent, met al je bagage. Maar tegelijk gebeurt er ook iets met je. Is het niet juist op die plek, aan de tafel van de Heer dat je (letterlijk) iets proeft van Gods diepe liefde, en de gemeenschap met Hem? Dit is een lied voor onderweg naar de tafel, en het roept je op om met heel je hart de steeds terugkerende slotregel mee te zingen: ‘o Lam van God, ik kom’!

833Het tweede lied dat we bij het avondmaal zingen hangt inhoudelijk wel een beetje samen met het eerste: NLb 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’. Doordat de tekst maar kort is leent het zich goed om, net als veel Taizéliederen, een aantal keer achter elkaar te zingen. Hoewel het lied niet direct voor bij het avondmaal bedoeld is, proef ik hierin toch ook iets van het wonder van het avondmaal. Namelijk dat je daar mag komen zoals je bent, maar dat je daar door het lichaam en bloed van Jezus wel een ander mens wordt: een gered mens, bedoeld om heilig te leven. Aan het avondmaal mag je aan den lijve ondervinden dat God zijn ‘zegel op je hart drukt’. En de gemeenschap met Jezus die juist daar zo tastbaar is heeft ook ten doel dat Hij in ons gaat leven, meer en meer!

Frank Schneider