9 januari: Pastorale toerustingsavond in de Tabernakelkerk

  

kerkrandVoor alle mensen die betrokken zijn bij het pastorale werk in de Tabernakelkerk is er een donderdag 9 januari om 19.30 uur een toerustingsavond rond het thema “De kerk en zijn rand”.

Tijdens deze avond zal met medewerking van Peter Wierenga worden nagedacht over hoe we als pastorale bezoeker onze weg kunnen vinden naar mensen die minder betrokken zijn bij onze gemeente. Peter Wierenga heeft ervaring met dit onderwerp en heeft verschillende gemeenten trainingen gegeven. Na afloop van de avond zullen we met elkaar een hapje en drankje nuttigen om ook op deze manier het nieuwe jaar met elkaar in te luiden.

Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met Albert Borreman en voor inhoudelijke informatie kunt u de onderstaande link gebruiken.