Pastorale toerustingscursus “Wat mag ik horen”

  

luisterenOok dit najaar wordt de pastorale toerustingscursus “wat mag ik horen” weer georganiseerd.

In eerste instantie is deze cursus bedoeld voor pastoraal bezoekers en ouderlingen om hen te helpen en te bemoedigen in de pastorale gesprekken.

Voor de (toekomstige) pastoraal bezoekers en ouderlingen min of meer een must, maar ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom.

In de interactieve cursus komen theorie en praktijk bij elkaar.

In hoofdlijnen ziet de cursus er als volgt uit:

  • wat is pastoraat en hoe sta jezelf als ouderling/pastoraal bezoeker in het pastoraat
  • hoe voer je eigenlijk een gesprek
    • luistervaardigheden: belang en noodzaak van het luisteren in het pastoraat
    • vertelvaardigheden: hoe zend ik “boodschappen”
  • de plek van de bijbel in het pastoraat
  • de plek van het gebed in het pastoraat

Naast toerusting is er ook voldoende ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling van ervaring. Ook het werken in kleinere groepjes vormt een onderdeel.
Bedoeling is deze cursus in het najaar te houden en wel DV op de volgende data: 21/9, 5/10, 26/10, 9/11, 23/11 en 7/12.

Graag voor 10 september opgeven bij Jan van Raalte, raaltej@gmail.com .