2 okt: “Cursus bidden met en voor een ander”

  

pphMaandag 2 oktober gaat de cursus Persoonlijke Voorbede (soms ministrycursus genoemd) van start.

Wat kun je verwachten? In de Bijbel staat dat waar twee of drie mensen in Gods naam samenzijn, Hij daar zelf ook is. Het bidden voor anderen heeft te maken met deze belofte. Hoe kun je dat vrijmoedig doen en waar, en waar moet je op letten, zodat je het op een zorgvuldige manier doet?

Door New Wine is een cursus ontwikkeld die je daarbij kan helpen. De cursus helpt om te oefenen in het goed luisteren naar en reageren op mensen die gebed nodig hebben. Het is ook oefenen in luisteren naar God en leren verwachten van de kracht van God. Het kan je zo helpen om meer van God te zien door met open ogen en oren te bidden. Deze cursus is een aanrader voor pastoraal bezoekers, jeugdwerkers, nazorg- en alphateamleden, ouderlingen en voor iedereen die thuis, op (zieken)bezoek of waar dan ook, met iemand wil bidden en daar meer vrijmoedigheid en ervaring in wil krijgen.

Cursusdata:

  • 2-10: Wat zegt de Bijbel over verwachtingsvol bidden;
  • 16-10: Hoe kan ik Gods stem verstaan;
  • 6-11: Hoe kan ik Gods leiding en antwoord nog meer her-kennen.

In het voorjaar hopen we verder te gaan met: Bidden om de gaven van de Heilige Geest, vergeving en geestelijke strijd, genezing en zegen.

De cursus voor regio Oost wordt gegeven in Ontmoetingskerk, Boomkamp 4, Rijssen. Tijd:19.45-22.00 uur. Vanuit Apeldoorn proberen we te regelen dat mensen met elkaar mee kunnen rijden. Voor vragen en opgave kunt u terecht bij: Els Hanekamp., elshanekamp@gmail.com.