Kerk met beide benen in de buurt

  

De hoop die in ons leeftEen nieuw seizoen staat voor de deur en we kozen als jaarthema “Kerk met beide benen in de buurt”: geloven is niet bedoeld om met je hoofd in de wolken te lopen, maar met je benen op vaste grond. We overdenken en beoefenen in dat kader hoe je je geloof in de praktijk kunt brengen.

Daar hebben we twee sporen bij: een Bijbels en een praktisch spoor. Wat het Bijbelse spoor betreft laten we ons leiden door de eerste brief van Petrus, aan de hand van Bijbelstudies voor groeigroepen met de titel “De hoop die in ons leeft. Jezus volgen in een verwarrende tijd”. We raden alle kringen en groepen aan om te overwegen dit boekje te gebruiken. Je vindt zowel heldere toelichting op de tekst van de Bijbel als mooie handreikingen voor een persoonlijk geloofsgesprek. We zijn van plan om er ook geregeld in de diensten aandacht aan te besteden.

Het praktische spoor hoort hier helemaal bij. In de diensten bespreken we geregeld wat het betekent om diaconale gemeente te zijn. Daar begonnen we op startzondag mee en ook het Bijbelforum van 17 september is er aan gewijd. Verder hebben we een brochure paraat over “Kerk met beide benen in de buurt” die uitdaagt om er concreet mee aan de gang te gaan. Daar kun je als gemeentekring mee aan de slag en we staan open voor meer ideeën.

  • het boekje over 1 Petrus is verkrijgbaar op startzondag en verder op aanvraag bij Anja Busstra
  • de brochure “Kerk met beide benen in de buurt” is uitgereikt aan de kringcoördinatoren en ook verder te bevragen bij Anja.

Willem Smouter