7 okt: collecte bestemd voor noodhulp Sulawesi

  

Volgende week zondag willen we de collecte aanpassen aan de actualiteit namelijk Noodhulp Sulawesi via Stichting Tear. Het is de openingszondag van ons vernieuwde kerkgebouw. Wij hebben iets moois gebouwd maar daar is bijna alles afgebroken. We willen geld doneren waar gereedschapskisten van € 15,- per persoon voor worden gekocht. Bijdragen kunnen nu al gegeven worden op bankrekening NL23INGB0002646930 t.n.v. Diaconie Ned. Geref. Kerk te Apeldoorn met vermelding Indonesië.