40-dagentijd: Vieren!!

  

Dit seizoen zal het jaarthema in het teken staan van de 40-dagentijd. We maken daarbij gebruik van het materiaal dat is samengesteld door TEAR en heeft als thema: 40 dagen vieren.

De lijdenstijd wordt nu niet direct geassocieerd met vieren maar toch hoort het er wel helemaal bij. Het is immers de opmaat naar het Paasfeest, waarin we door het lijden en sterven van Jezus onze bevrijding vieren!

  • TEAR heeft verschillende materialen ontwikkeld waar we graag gebruik van maken.
    Voor thuis: een 40-dagenkalender, een soort dagboekje, waardoor je thuis deze periode bewuster kunt beleven. Ook aan de kinderen is gedacht door een bijgevoegd gezinsschriftje.
  • In groepsverband: Bijbelstudiemateriaal afgestemd op de thema’s van de 40-dagenkalender. Hierdoor kan in bestaande en nieuw te vormen kringen worden doorgesproken (kringen bepalen zelf of zij wekelijks of minder frequent samen komen).
  • Kinder- en jeugdwerk: ook voor deze groepen is materiaal beschikbaar (dit loopt via onze jeugdwerker Jonathan Hoekstra).
  • Op zondag: ook in de diensten zal in die periode aandacht zijn voor de thema’s die passen bij de 40-dagentijd.

Juist in deze tijd willen we als gemeente samen optrekken door dagelijks de kalender te gebruiken maar ook door in groepsverband met elkaar in gesprek te zijn. Voor de periode van de 40-dagentijd (vanaf 6 maart tot Pasen) willen we alle gemeenteleden uitnodigen om zich op te geven voor nieuwe kringen en juist ook gasten zijn hierbij van harte welkom.

U kunt zich opgeven vóór 24 februari bij Janneke Dekker jdg_janneke@hotmail.com of Thea Berends theamooiweer@gmail.com
Ook bestaande bijbelkringen nodigen we uit om in die periode het kringmateriaal van TEAR te gebruiken (dit wordt digitaal verstuurd naar de contactpersonen van deze kringen).

De kalender kunt u vanaf heden zelf ophalen tijdens het koffiedrinken na de dienst. Deze wordt u gratis aangeboden maar we vragen een vrijwillige bijdrage in de onkosten (kostprijs per kalender is €2,50). Neem ook gerust een kalender mee voor een gemeentelid uit uw buurt en zelf niet in staat is deze op te halen.

Tot slot

Plannen maken is mooi en acties uitzetten ook, maar we bidden vooral of God ons als gemeente in deze periode willen zegenen. En laten we dat óók met elkaar doen.

Namens de commissie Gemeente Ontwikkeling,
Janneke Dekker, Thea Berends en Jan van Raalte.