Je gebed is geen verrassing

  

‘Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.’ Matt. 6:8b

Je gebed is voor God geen verrassing. Hij weet al wat er komt, wat je vertellen wilt, wat je nodig hebt. Terwijl jij nog naar woorden zoekt, heeft Hij het al begrepen.

Dus als je verzeild bent geraakt in situaties die je niet kunt uitleggen, hoef je ook niets uit te leggen. En als je door omstandigheden een keer geen woorden hebt, kan het ook zonder woorden. Of als het teveel is om op te noemen, zoveel dat je geen begin kunt vinden, laat staan een einde, dan mag je ook stil worden en zwijgen.

En voor het geval je het niet meer op een rijtje hebt en je jezelf niet meer begrijpt, dan kun je er gewoon van uitgaan dat God alles begrijpt.

Dan laat je gewoon in je hart kijken en zeg je: ‘Houd me vast! Ik reken op U, op wie anders?’

Werkgroep gebed