Het Pinkstervuur brandend houden

  

God verlangt ernaar aanwezig te zijn bij ons, en dat zijn gemeente merkbaar aanwezig is in de wereld. Dat vieren we met Pinksteren. Gebed is een van de krachtigste wapens die christenen van God ontvangen hebben.

In Lucas 10:2 staat “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzendt.” Dat hebben we gedaan en velen hebben zich ingezet om een positieve uitstraling op hun om- geving te hebben en een getuige van Christus te zijn.

Wat is er zoal gebeurd:

  • We zijn begonnen met een mooi gebouw dat een open uitstraling heeft en een feest voor de buurt;
  • we hebben elke week bloemen gebracht naar iemand in onze buurt ter bemoediging;
  • er is een kerkproeverij geweest in september, waarvoor we gasten hebben uitgenodigd;
  • er was een gastdienst met Kerst;
  • we hebben Evert en Alice ondersteund in hun zendingswerk;
  • we hebben mensen uitgenodigd voor de Alpha-cursus;
  • er is een junior Passion geweest in de buurt
  • en dan natuurlijk Rebound, in de meivakantie, die een positieve kracht in de wijk is geweest.

Vanuit de Alpha-cursus heb ik enkele nieuwe gezichten in de kerk gezien. En nu start sportfreaks en deze zomer vertrekken weer mensen om te helpen in het buitenland.

Aan de support die er is, is te merken dat het ons verlangen is om getuigen te zijn. We zijn dankbaar voor alle mensen die bereid zijn om hun tijd en energie hierin te steken. Dat kunnen ze niet uit zichzelf. Daar hebben ze steeds weer uw hulp bij nodig, bij alle geestelijke en praktische dingen, en uw gebed. God heeft voorzien en zal voorzien. Het Pinkstervuur blijft branden.

Wilt u bidden voor Sportfreaks, dat wat ze doen en zeggen harten van jonge mensen bereikt. Wilt u blijven bidden dat we allen open naar andere mensen kunnen zijn, naar hen kunnen luisteren en iets kunnen vertellen van de hoop die in ons leeft.

Wilt u bidden voor alle jonge mensen die naar Opwekking gaan, dat ze ontdekken wie God is en hoe ze Hem kunnen volgen. Wilt u bidden met alle ouders die hun kinderen willen opvoeden in het geloof en voor allen die dit ondersteunen op school en in de kerk.

Werkgroep gebed