Doe mee met het OPT!

  

In onze gemeente is al ruim 10 jaar het Ondersteunend Pastoraal Team (OPT) actief. Dit team bestaat uit gemeenteleden die in het pastoraat ingezet kunnen worden wanneer er iets extra’s nodig is, bijvoorbeeld als je psychisch in de knoop zit. Of als er levensproblemen zijn waar je zelf niet uitkomt en het fijn is dan iemand te hebben die echt even met je oploopt. 

Nu zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor dit team, zodat deze ondersteuning door kan blijven gaan. Het is mooi én moeilijk werk. Daarom vinden wij het belangrijk dat leden van het OPT goed toegerust zijn, onder meer door het volgen van de tweejarige cursus Psycho Pastorale Toerusting. In het najaar start weer een nieuwe cursus. De organisatie die deze cursus organiseert zegt o.a. hierover:

In deze tweejarige cursus maak je kennis met verschillende aandachtsgebieden van het pastoraat. We beginnen met een introductie over wat pastoraat is, waarom het zo belangrijk is en hoe je je kunt ontwikkelen tot een goed Pastoraal Begeleider. 

“Herkenning en erkenning van ervaringen kunnen meewerken aan het herstel van de pastorant.”

We staan stil bij je beeld van God en je kijk op jezelf. Daarbij ontdek je ook je kijk op de moeilijkheden van je pastorant. Je leert te onderzoeken wat je daarin kunt betekenen. Daarnaast leer je je eigen ervaringen op een constructieve manier in te zetten. Herkenning en erkenning van ervaringen kunnen meewerken aan het herstel van de pastorant. Ook leren we je hoe je pastorant nieuwe ervaringen op kan doen aan jou. Dit noemen we ervaringsgericht werken. In dit alles ben jij het biddend instrument in Gods handen. Op Hem afgestemd. Samen werken aan herstel of leren kracht te ontvangen om met de vele verschillende situaties om te gaan. 

Echtheid en balans Wij geloven dat God elk mens uniek gemaakt heeft en dat Hij niets liever wil dan dat je tot bloei komt. Dat je groeien mag met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor je pastoranten. Daarom willen we je leren je te ontwikkelen tot een echt puur mens. Echt in wat je zegt en in wat je doet. Los te laten wat je niet meer nodig hebt en te ontvangen wat je nog mist. Geliefd door God en door jezelf, in die balans mag je anderen helpen. 

Voor wie? De cursus Psycho Pastorale Toerusting is bedoeld voor mensen met een christelijke levensvisie die als vrijwilliger actief (willen) zijn in de zorg voor anderen binnen een christelijke gemeente of organisatie. De meeste cursisten hebben al ervaring opgedaan op dit terrein. Sommige deelnemers volgen de cursus voor persoonlijke ontwikkeling en groei. In de cursus word je op verschillende manieren gestimuleerd om dienstbaar te zijn/worden aan de mede- mens in nood. 

Geïnteresseerd? Kijk eens op de website van PPP Opleidingen te Ermelo: https://www.pppopleidingen.nl/psycho-pastorale-toerusting.html

Of neem gerust vrijblijvend contact op met ondergetekende als coördinator van het OPT: Jan van Raalte. Bij mij kun je je ook melden wanneer je het voornemen hebt om deze cursus te volgen, ik kan je dan ook meer vertellen over de plek van het OPT in ons gemeenteleven en ook over tegemoetkoming in de kosten door de kerk. 

Jan van Raalte