Pastorale toerustingscursus “Wat mag ik horen”

  

Dit najaar wordt de pastorale toerustingscursus “wat mag ik horen” weer georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die graag in het pastorale veld actief wil zijn. Pastoraal bezoekers, ouderlingen maar ook ieder gemeentelid met een pastoraal hart  is van harte welkom.

In de interactieve cursus komen  theorie en praktijk bij elkaar. In hoofdlijnen ziet de cursus er als volgt uit:

  • Wat is pastoraat en hoe sta jezelf als ouderling/pastoraal bezoeker in het pastoraat
  • Hoe voer je eigenlijk een gesprek
  • Luistervaardigheden: belang en noodzaak van het luisteren in het pastoraat
  • Vertelvaardigheden: hoe zend ik  “boodschappen”
  • De plek van de bijbel in het pastoraat
  • De plek van het gebed in het pastoraat

Naast toerusting is er ook voldoende ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling van ervaring. Ook het werken in kleinere groepjes vormt een onderdeel.

Bedoeling is deze cursus te houden op DV de volgende donderdagavonden: 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 en 12/12, in de Tabernakelkerk.

Je kunt je tot 15 september opgeven door een mail te sturen naar Jan van Raalte.