Nieuw format ZEVENTIENPLUS

  

De ZEVENTIENPLUS-avonden –  zoals de naam al zegt bedoeld voor de 17+ jeugd – hebben sinds dit seizoen een nieuw format. Waar vorige jaren de avonden eens in de drie weken plaatsvonden en ook een stuk pastorale groepen bevatte, is het nu iets breder getrokken. Ook jongeren die geen lid zijn van de Tabernakelkerk, zijn van harte welkom. 

De ZEVENTIENPLUS-avonden vinden nu eens per maand plaats, indien er een Glorify-dienst is, is het daarop aaneenvolgend. Het vindt plaats in de Tabernakelkerk, in de benedenzalen. Wanneer er die avond ook een Glorify-dienst is, gaat de ZEVENTIENPLUS door op hetzelfde thema. In de andere gevallen is er een spreker of bereidt iemand iets voor. Vervolgens gaat de groep uit elkaar in kleinere groepjes om door te praten over het onderwerp aan de hand van gespreksvragen.

Na deze tijd van doorpraten is er ruimte voor ontmoeting met drinken en snacks. De komende avonden vinden dit seizoen plaats op:

Zondag 24 november 2019
Vrijdag 27 december 2019 (Kerstmission)
Zondag 26 januari 2020
Zondag 23 februari 2020
Zondag 29 maart 2020
Zondag 26 april 2020
Zondag 24 mei 2020 (onder voorbehoud)
Zondag 28 juni 2020

Naast de 17+ jeugd uit de Tabernakelkerk,  zijn ook andere jongeren die geïnteresseerd zijn van harte welkom. De avonden zijn bedoeld voor jongeren tot 25 jaar. De avonden beginnen om 20:00 en vinden plaats in de Tabernakelkerk.