Gebed: Ademhalen in God

  

Heb jij het weleens meegemaakt als kind? Iemand duwt je kopje onder in het zwembad. Voor de grap. Maar het duurt net wat te lang. Je hebt geen adem meer. Help, denk je, dit gaat verkeerd, ik stik, ik moet héél erg snel naar boven. Niemand houdt het lang vol zonder adem. Dan is het snel afgelopen.

Met het geestelijk leven is het net zo. We hebben de ‘adem van de Geest nodig’; de verbinding, het contact met God. Anders blijf je geestelijk dood. “Bidden is jezelf uitademen in God”, schreef ds. H.J. Hegger. “Daarom is bidden zo’n verademing. Je komt erdoor tot rust.”

 

Bidden is spreken met God. Het is schuldbelijdenis: vragen om vergeving van je zonden. Het is ook aanbidden: God danken en loven voor wie Hij is. En je hart uitstorten (Psalm 62:9), zeg maar leeg kieperen voor Hem. Over Mozes staat dat hij sprak met God zoals een man met een vriend (Exodus 33:11). We mogen, in naam van Jezus, alles met God bespreken: dingen waar we dankbaar voor zijn, onze zorgen en de zorgen van en over anderen (Filippenzen 4:6).

Als je bidt hoef je geen vroom, godsdienstig gezicht op te zetten. Moeilijke woorden gebruiken hoeft ook niet. De Heere God luistert juist als je nederig van hart bent (Jesaja 57:15, Lucas 18:9-14). Een rabbi zei eens: “Zelfs als je alleen maar ‘help!’ kan zeggen tegen God, dan is dat al erg goed. Herhaal het steeds weer, totdat God je lippen opent en de woorden beginnen te vloeien uit je hart.”

  • Bidden tot God kan ook door gewoon stil te zijn voor Hem (Psalm 131:2). Net als een jongen en meisje die verliefd zijn. Die praten ook niet de hele tijd. Ze kunnen er ook gewoon stil van genieten dat die ander er is. Als je gelooft, mag je weten dat de Geest in jou bidt ‘met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Romeinen 8:26). 
  • In het gebed mag je helemaal eerlijk zijn. Kijk maar eens hoe eerlijk de psalmdichters zijn! Alles komt voorbij. Halleluja’s, gejubel en gejuich. Maar ook vragen, klachten en wanhoopskreten. Psalm 10 begint zo: “HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?” 
  • Om gebed fris te houden, kun je ook een gedeelte van Gods Woord ‘terug bidden’. Uit het gedeelte dat je gelezen hebt, neem je een tekst en die leg je aan de HEERE voor. Dan is er altijd wat te bidden. En God heeft in Zijn Woord zoveel beloften gegeven, daar mogen we op pleiten! 
  • Bidden op een rustig plekje gaat vaak het beste. Over Jezus lees je dat Hij ’s morgens vroeg naar een eenzame plek ging om te bidden (Markus 1:35). Maar ook tijdens dagelijkse bezigheden kan je hart gericht blijven op Hem. En als je opeens in een lastige situatie terechtkomt, mag je Gods hulp inroepen. Over Nehemia lees je ook dat hij een ‘schietgebedje’ bad toen hij hulp nodig had (Nehemia 2:4,5).
  • Bidden tot de hemelse Vader is alleen mogelijk door het offer dat Jezus heeft gebracht. Als wij in Hem geloven, mogen wij vrij tot de genadetroon naderen (Hebreeën 4:16) en die Heilige God zelfs ‘Vader’ noemen (Romeinen 8:15).
  • Bidden is niet iets voor ‘gevorderden’ of ‘geloofsprofessionals’. Het is juist omgaan met de Vader als een kind; wandelen met Hem. In Lukas 11 staat dat de discipelen vragen aan Jezus: “Leer ons bidden.” Er volgt dan geen ingewikkelde preek over hoe moeilijk bidden wel niet is. Nee, Jezus leert Zijn leerlingen bidden door een gebed voor te zeggen: het ‘Onze Vader’, een eenvoudig en tegelijk heel diep gebed.

Werkgroep Gebed