Tussenbalans op weg naar hereniging NGK en GKv

  

Sinds twee jaar werkt de Regiegroep Hereniging in opdracht van de landelijke vergadering (NGK) en de synode (GKv) aan hereniging van beide kerkverbanden, een mooie maar zware opdracht. De Regiegroep heeft nu de tussenbalans opgemaakt in de vorm van een rapport aan de synode en landelijke vergadering. 

 

De nieuwsbrief van de Regiegroep, die op 23 oktober jl. verscheen, besteedt veel aandacht aan de inhoud van het rapport, waarin te lezen is wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is en waar beide kerken nu staan, op weg naar hereniging. Het rapport bevat verder aanbevelingen voor de komende jaren en is te vinden op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt het rapport ook in zijn geheel downloaden via deze link: Rapport Regiegroep Hereniging NGK-GKv oktober 2019

Regiegroepvoorzitter Ad de Boer schrijft in een samenvatting van het rapport onder andere: “Er is in het proces van eenwording sinds 2017 veel gebeurd. Allereerst plaatselijk: de landelijke besluiten van 2017 waren de vrucht van groeiende plaatselijke herkenning en eenheid tussen GKv- en NGK- gemeenten in de jaren daarvoor. Maar omgekeerd heeft het proces van landelijke eenwording ook weer een nieuwe impuls gegeven aan wat er plaatselijk gebeurt. Sinds 2017 zijn er heel wat nieuwe contacten – soms nog pril, soms al intensief – tussen GKv- en NGK-gemeenten gegroeid.” 

Ook steeds meer deputaatschappen (GKv) en commissies (NGK) zijn in de afgelopen jaren gaan samenwerken. Zo vertelt ds. Jeroen Sytsma, voorzitter van deputaten eredienst, hoe verrijkend het voor hen was om hun NGK-collega’s uit de commissie Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied te leren kennen en zich bijvoorbeeld samen met hen te buigen over het in de Gkv gehanteerde doopformulier. 

“De Regiegroep blijft ten slotte nadrukkelijk vragen om individueel en als gemeente mee te denken en te bidden in het proces van eenwording”

Dat ook de commissie voor contact en samenspreking (CCS) van de NGK en deputaten kerkelijke eenheid (DKE) van de GKv samenwerken, blijkt onder andere uit hun gezamenlijke oproep in de nieuwsbrief. Zij vragen alle kerken om op 3 november aanstaande te bidden voor kerkelijke eenheid. U kunt de nieuwsbrief lezen op de eerder genoemde website van de Regiegroep www.onderwegnaar1kerk.nl of downloaden via deze link: Nieuwsbrief Regiegroep oktober 2019

De Regiegroep blijft ten slotte nadrukkelijk vragen om individueel en als gemeente mee te denken en te bidden in het proces van eenwording. Zo is er nog alle ruimte om te reageren op de herziene versie van het document ‘Verlangen naar één kerk’ waarover in de vorige nieuwsbrief werd geschreven. U kunt het hier vinden.