22 Nov: Op de bres voor medewerkers in de zorg

  

Nog niet bekomen en uitgerust van de eerste coronagolf hebben zorgmedewerkers opnieuw te maken met grote werkdruk. Ze maken lange uren en de gaten in de roosters vanwege ziekteverzuim van collega’s kunnen niet of nauwelijks worden opgevuld. Ze gaan door en houden vol, want ze doen hun werk voor de patiënten en bewoners.

In plaats van waardering en respect zoals in het begin van de coronacrisis, toen er voor hen werd geklapt, voor hen werd gezongen, hebben zorgmedewerkers nu te maken met agressie, scheldpartijen en bedreiging.

Dit is onacceptabel, daarom komen wij samen met andere kerken op voor de zorg. Doe je ook mee?

Zet dan op zondag 22 november om 19 uur een brandende kaars voor je raam. Zo laten we samen zien dat we op de bres staan voor onze zorgmedewerkers.