Oproep: verzoekliederen sing-in

  

Zondag 15 november is er een sing-in. Heeft u of heb jij een verzoeklied, geef dit dan door mét onderbouwing aan Evert-Jan Pen.

Deze leden hebben al een verzoek gedaan voor de 15e, wie volgt?