Doe mee: behoeftepeiling onderlinge verbondenheid

  

In deze tijd van afstand en minimale ontmoeting is de commissie ‘nieuwe wegen’ op zoek naar manieren om in verbinding met elkaar te blijven. Juist nu wordt elkaars nabijheid gemist en wordt de noodzaak gevoeld om elkaar te ontmoeten, op te bouwen en te bemoedigen.  Om aan te sluiten bij de behoefte wordt begonnen met een enquête waarin u kunt aangeven wat uw wens (of verlangen) is op dit gebied. Vervolgens kan de commissie met die informatie aan de slag.

Let wel: dit initiatief is gemeentebreed en is aanvullend op al wat in wijken en kringen wordt gedaan.

 

Namens de werkgroep ‘nieuwe wegen’,

Jan van Raalte, Judith Louter