Iedere maandag en donderdag: avondgebed

  

Voor rust en ruimte na een werkdag: welkom bij het avondgebed.

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het avondgebed in de Tabernakelkerk. Tijdens het avondgebed zoeken we samen de rust en de stilte om ruimte te maken voor Gods aanwezigheid. We volgen samen een vaste liturgie waarin gebed, luisteren naar muziek, gelezen tekst en stilte elkaar afwisselen. Vanuit de werkgroep zal een liturg de leiding hebben over de liturgie. 

Het avondgebed zal vanaf 29 april op elke maandagavond en donderdagavond gehouden worden van 19.00 – 19.30 uur, inloop is vanaf 18.45. U wordt ontvangen bij de ingang op het bordes en daar geïnformeerd over de gang van zaken. Tijdens het avondgebed volgen we de regels van het RIVM zoals we dat ook tijdens de zondagse eredienst doen. Vooraf inschrijven is niet nodig, u kunt zich registreren bij binnenkomst. 

Namens de werkgroep avondgebed, 

Henk la Roi