2: De rijkdom en betrouwbaarheid van het evangelie

  

Iemand vertelde: ‘In een gesprek met mijn neef, die het geloof als wetenschapper als onwaar ziet, had ik de gelegenheid om met hem op YouTube deze aflevering van de Alpha-serie te bekijken. Daarna is hij op onderzoek gegaan en kwam hij tot de conclusie dat het geloof toch waar kan zijn. Geloof en wetenschap kunnen goed samengaan.’

 

Ons geloof is betrouwbaar. Het is gegrond in de geschiedenis, in het getuigenis van de Bijbel én in de beloften van God. Jezus zegt: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.” (Openb.3:20).
Jezus biedt ieder die gelooft, eeuwig leven aan (Joh.3:16). Geloven is meer dan de feiten kennen. Het is vertrouwen op de beloften van God met hart en ziel. Het voelt als een sprong in de goddelijke armen. En dan begint onze reis met God. Hij is onze Gids en wij zijn volgers en leerlingen.

Hoe pakken wij de rijkdom van het evangelie uit? In Efeze 1 spoort Paulus de gelovigen aan
te groeien in genade door inzicht te verkrijgen in Wie God is en hoe krachtig Hij in ons leven wil werken. En dat ze leren kijken met de ogen van hun hart. Dan blijft ons hart niet onberoerd en
komen we in beweging.
Als we de rijkdom en werking ontdekken, gaan we verlangen naar meer. Wanneer we dat samen doen, en wegwijzers (profeten) en leraren voor elkaar zijn, dan gaat daar kracht van uit. We groeien samen op en kunnen zo tegen een stootje.

We zijn samen kerk, verbonden door de Waarheid, de Persoon van Jezus. We
mogen zelfbewust en stevig staan door het rijke en betrouwbare evangelie. Zo zijn
we een rots in de branding.