3: Het wonder van Jezus’ kruis

  

Veel mensen kijken graag naar detectives. Misschien heeft dat er mee te maken dat aan het eind recht gedaan wordt. De puzzel is opgelost. De dader opgepakt en veroordeeld. Zo is ons verlangen naar recht bevredigd.

Dit is ook waarom Jezus moest sterven aan het kruis. Hij droeg de straf in onze plaats. Het is een eenvoudige uitleg die we aan kinderen geven. Maar met dit aspect alleen begrijpen we nog niet goed waarom Jezus moest sterven. Dan lijkt de Vader alleen een strenge Rechter. En dan blijft Jezus op afstand. Het kruis is meer als een diamant, die schittert als je er naar kijkt.

Paulus noemt het kruis in Efeze 1 een mysterie. Dit hangt samen met het mysterie van de Drie-eenheid, met het mysterie Wie Jezus is en met het mysterie Hoe Gods Geest werkt in onze geest. Het is het wonder Wie God is, dat Hij met ons, voor ons en in ons is, en dat Zijn koninkrijk komt. Jezus heeft de kloof naar God overbrugd, omdat Hij tegelijk God en mens is. Hij maakte vernieuwing, rechtvaardiging, bevrijding en het kind-zijn van God mogelijk. Dat is Pasen.
En dan komt Pinksteren. De Geest is de brug naar Jezus, die nu in de hemel is en ons dit alles aanbiedt. In geloof mag je dit aanpakken en uitpakken.

Zoals het kruis veelzijdig is, is de zonde ingewikkeld. God maakte ons om in relatie met Hem te leven. Hij schiep ons naar Zijn beeld. Daarom hebben we allemaal iets goeds en iets nobels. Tegelijk zegt de Bijbel dat Jezus de doodstraf die wij verdiend hebben, heeft gedragen. Dat klonk toen en ook nu heftig. Diep van binnen geloven veel mensen dat ieder van ons de hemel verdient, omdat we gewoon aardige mensen zijn. God is mijn ‘vriend’ en ‘een goedheiligman’ en het enige wat Hij vraagt is dat ik ‘mijn best doe’, waarna Hij me vast en zeker mijn leven laat voortzetten in de hemel. Maar we staan veel schuldiger tegenover God dan we kunnen peilen, we zijn ook meer geliefd door God dan we durven dromen. In Efeze 1 en 2 legt de Bijbel in verschillende beelden uit wat het kruis betekent. Je hoeft niet allemaal te begrijpen. Je mag dankbaar aanvaarden dat dit is gebeurd.

We zijn samen kerk, verbonden door het kostbare bloed van Jezus Christus. In een
gebroken wereld zijn we een bron van hoop.