Meer ruimte voor kerkdiensten

  

Sinds 25 september gelden in Nederland ruimere regels voor samenkomsten en wij haken daar graag op in. We vinden vijf punten belangrijk.

  • We willen geen selectie aan de poort met een coronapas en eigenlijk ook geen aparte vakken voor kwetsbare of juist voor ongevaccineerde mensen.
  • We willen geen maximum aantal bezoekers.
  • Vooral willen we af van de reservering omdat we beseffen dat dit voor velen een drempel vormt.
  • Verder willen we de kinderen weer terug in de kerk want zij horen erbij en we weten ons er juist zo rijk mee.
  • En tenslotte moet het ook mogelijk blijven om passende afstand te houden want de risico’s zijn nog niet voorbij.

Hoe combineren we dat allemaal? Allereerst nemen we zelf verantwoordelijkheid: we ontsmetten bij de ingang de handen en we respecteren de ruimte die een ander nodig heeft. Als een gezinslid verschijnselen heeft die aan corona doen denken, dan kom je niet. En als je tot een risicogroep behoort, dan denk je goed na of je deelname verantwoord vindt.

Twee mogelijkheden

Ook als we allemaal heel verantwoord handelen dan passen we in de huidige situatie  –  je mag er dankbaar voor zijn!  –  niet met z’n allen tegelijk in de kerk. We zien maar twee mogelijkheden: we houden iedere zondag twee morgendiensten, of we nodigen iedereen om de andere week uit.

Dubbele morgendiensten is een serieuze mogelijkheid maar dat gaat niet lukken op korte termijn. Daarom kiezen we ervoor om in oktober en november wijksgewijs uit te nodigen. Op 3 oktober de wijken Midden, Noord, Zuid, op 10 oktober Maten, Oost, West  –  en zo verder. Met daarbij de volgende kanttekeningen: gasten zijn altijd welkom, leden van ‘wijk jeugd’ nodigen we elke zondag uit en wie om persoonlijke redenen van dit rooster afwijkt blijft hartelijk welkom. Als er avonddienst is, staat die voor iedereen open. Daarom houden we op Avondmaalszondag altijd ook een avonddienst, voor wie die zondagmorgen niet aan de beurt was. En gelukkig kan de video-verbinding blijven bestaan.

Koffie drinken na de dienst

Als eerder gezegd: we zien nog niet voor ons dat we weer met z’n allen beneden koffie kunnen drinken. Maar het blijkt heel goed te bevallen om na de dienst met de wijk samen te komen. Er is dan niet alleen koffie en thee maar je kunt ook als wijk met elkaar optrekken, lief en leed delen en gasten op weg helpen.

Ook voor de koffie hoef je niet meer te reserveren en de uitnodigen voor de dienst en voor de koffie zijn uiteraard op elkaar afgestemd:

Datum
Bijzonderheden
Voorganger
Uitgenodigde wijken
Koffie voor
19-05-24PinksterenM. de Kreek
26-05-24J.M. Beute; Apeldoorn
02-06-24PebblesM. de Kreek
09-06-24AvondmaalM. de Kreek
16-06-24D.A. Westerkamp; Houten
23-06-24DoopdienstM. de Kreek

Kinderen en verteldienst

We kijken er erg naar uit om ook de kinderen weer in de kerk te zien. De kinderen van de verteldienst beginnen in de kerkzaal en gaan na het kinderlied naar beneden. Zij komen aan het eind niet terug in de dienst; de ouders kunnen hen beneden ophalen. Ouders die niet ‘aan de beurt’ zijn kunnen hun kinderen voor de dienst in de benedenzaal brengen, vanwaar de leiding hen om 9:55 uur mee naar de kerkzaal brengt.

Met goede moed

Het zou fantastisch zijn als we dit seizoen meteen alle beperkingen konden loslaten; we hadden daar een beetje op gehoopt. Maar we kiezen er bewust voor om mee te bewegen met de ruimte en beperkingen van alle Nederlanders. Vandaar dat we nu voor de helft open gaan en elkaar ook blijven herinneren aan de regels voor hygiëne.

Toch beginnen we vol goede moed; wat een prachtige start mochten we maken in het Orderbos en wat goed is het om de betrokkenheid van veel leden te ervaren. We weten ons daarbij gedragen door de Koning van de kerk, die we als de goede Herder leerden kennen. Bij elkaar en bij de Herder te blijven, dat zal onze roeping zijn in het nieuwe seizoen. En daarom zeggen we tegen elkaar: houd goede moed, onze Heer heeft de wereld overwonnen.

Voor de kerkenraad,

Janine van Drieënhuizen, voorzitter
Willem Smouter, predikant