Themaboek: De essentie van je geloof en ons kerk-zijn

  
Update 15 sept: sinds vandaag kun je alles over het jaarthema, met wekelijks een nieuw hoofdstuk uit het themaboek, vinden op deze pagina.
De kerk in Nederland staat door de gevolgen van COVID-19 voor grote uitdagingen. In alle delen van de maatschappij zijn de gevolgen van de pandemie merkbaar, maar zeker ook in de kerkelijke wereld. Door de veranderingen in de omgeving (ritme, relaties, rituelen en ruimtes) wordt de kerk gedwongen na te denken over de wijze waarop zij vormgeeft aan haar kerk-zijn in deze tijd.

Doel

We willen binnen onze gemeente, nadenken over de essentie van geloof en kerk-zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat de pandemie heeft gedaan met ons, en onze geloofsbeleving. En met elkaar teruggaan naar de essentie van het geloof. Om vanuit daar te verkennen hoe we kerk-zijn vorm gaan geven als we kijken naar de tijd waarin we leven, Wat is nodig? De kleine kring, 6 tot 12 personen, is een belangrijk onderdeel in de betrokkenheid met elkaar.

Opzet

Leidraad voor het gesprek is een nieuw themaboekje met als rode draad het Bijbelboek Efeze, over Gods wapenrusting: waarheid, geloof en inzet, met hoofd, hart en handen. Het themaboekje begint met beseffen hoe geweldig het evangelie is, daarna volgt hoe je kunt groeien in christen-zijn door de Geest en tot slot hoe je in de praktijk Christus mag dienen. Dit is verdeeld over 12 hoofdstukken. Iedere bijeenkomst bestaat uit een ontmoetingsvraag, keuze uit liederen, intro op het thema, vragen voor het gesprek met de Bijbel en achtergrondinformatie. Het themaboekje wordt op dit moment geschreven door eigen gemeenteleden onder leiding van Els Hanekamp.

Opgeven

Je kunt meedoen met je bestaande kring of deelnemen aan een nieuwe (tijdelijke) kring. Als op je eigen kring plek is voor meer deelnemers, kun je dat aangeven. Opgeven kan bij Rian Brem. Op de startzondag verwachten we dat de boekjes beschikbaar zijn. We organiseren ook een toerustingsavond voor de gespreksleiders van de kring.
Els Hanekamp en Sylvia Matser