5: De kracht van gebed

  

Blaise Pascal heeft gezegd: ‘Het geloof is niet het geluk. Integendeel, door het geloof wordt het verlangen naar geluk groter.’ Want weten dat God het leven hier anders bedoeld heeft, doet verlangen naar Zijn ingrijpen. De laatste woorden in de Bijbel zijn: ‘Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen’. Zijn goedheid en ingrijpen in onze ellende is geen recht, maar genade.

Uit Smouter.net ‘Gods wapenrusting’: ‘Dat is voor Jezus altijd al zijn grootste zorg geweest, of zijn discipelen wel zouden blijven bidden. We weten, dat Jezus daar zelf zo trouw in was: juist als Hij het druk had, dan zocht Hij tijd om zich terug te trekken voor het gebed, voor de omgang met zijn hemelse Vader. Dan dacht Hij heus niet: “Ik kan niet gemist worden en Ik moet dóórgaan”. Nee, juist als het druk was liet Hij wel eens al die mensen in de steek, om te gaan bidden… “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt”. Dat leerde Jezus zijn discipelen. En kennen we dat risico niet, dat als het goed gaat in je eigen leven of in de kerk dat je dan zo makkelijk én niet meer waakt én niet meer bidt? Je waakt niet meer omdat je geen gevaar meer ziet en je bidt niet meer omdat het toch al goed gaat.

Gebed is het middel waardoor God Zijn kinderen leidt en beschermt. Paulus vraagt daarom dringend om te bidden: ‘Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden’ (Rom. 15:30).

Juist in periode van verdriet en zorgen, kan het lastig zijn te blijven bidden. Dan heb je nodig dat anderen met en voor je bidden. Het verhaal van Aaron en Hur laat dat zien. Zolang zij tijdens  het gebed de handen van Mozes naar de hemel omhoog hielden, won Israël de strijd.
Ook wij zijn afhankelijk van God in onze strijd. En daarbij hebben we anderen nodig. Zo werkt de Geest.

En als we bidden, leren we ook met de ogen van God te kijken, vol van genade en waarheid. En we krijgen visie hoe we kunnen meewerken aan Zijn plan met de wereld.

We zijn samen kerk, verbonden in gebed en verwachting van de goedheid van onze
hemelse Vader. Als kerk kunnen we iedereen een plek van stilte en gebed bieden.