12: Samen gezond kerk zijn

  

Hoe ben je een gezonde kerk? James Mallon schrijft in ‘Als God renoveert’, zijn visie voor een gezonde kerk. Die wordt gekenmerkt door: gastvrijheid, aansprekende preken, opbouwende muziek, betekenisvolle gemeenschap, heldere verwachtingen, dienstwerk waar je goed in bent, vorming van kleine gemeenschappen, ervaren van de heilige Geest en uitnodigend zijn. Hij stelt dat om gezond kerk te zijn, een 4:1 verhouding tussen betrokken en afzijdige gemeenteleden nodig is. De kerk is wel eens vergeleken met een voetbalwedstrijd, waarbij duizenden mensen die hard aan lichaamsbeweging toe zijn, kijken naar tweeëntwintig mensen die hard aan rust toe zijn. De kerk kan alleen effectief zijn, als ieder zijn aandeel levert. Betrokkenheid bereiken we niet door te hameren op gedrag, maar door ons te laten vervullen door Gods Geest; niet alleen door preken, maar ook door het vormen van kleine groepen.

De kerk is heilig, want ze is van Christus. Maar we moeten niet vergeten dat de kerk uit zwakke en zondige mensen bestaat. Als we kijken wat christenen ervan bakken, valt de kerk erg tegen. Door de kerk als voorproefje van het Koninkrijk te zien, kan er iets moois gebeuren. Dan zien we de Geest aan het werk. De kerk is oefenplek en etalage, waar we leren en laten zien wat geloof, hoop en liefde in de praktijk inhoudt, waar mensen erbij horen en betrokken zijn, waar ze de ruimte krijgen om te groeien in hun relatie met God en hun unieke bijdrage te leveren aan de komst van het Koninkrijk.

We zijn verbonden door Jezus, onze Heer. Als we samenwerken, dan is de kerk een vrolijke en frisse plek voor het feest van genade.

We zijn samen kerk met een lange adem. Het is de plek waar mensen het met elkaar uithouden. Waar we langzaam lopen en elkaar meenemen op de weg, Jezus tegemoet.