Handreiking jeugdpastoraat

  

In het BMK van 11 november is een nieuwe handreiking jeugdpastoraat vastgesteld.

Het verlangen van de Tabernakelkerk is om de wijk jeugd met alle jongeren van 0–23 jaar in beeld te hebben en te houden. We hebben hart voor onze kinderen, tieners en jongvolwassenen en willen met ze op zoek naar hun plek binnen de gemeente van Christus. Ondersteunend hieraan is het jeugdpastoraat. We onderscheiden hierin drie vormen van pastoraat:

  • Onderling pastoraat
  • Basispastoraat
  • Crisispastoraat

In de handreiking worden de drie vormen uitgelegd en worden de verantwoordelijkheden van de ouderling Jeugdpastoraat toegelicht.

De missie van ons jeugdwerk is door de kracht van de heilige Geest, samen als discipelen Jezus te volgen en te getuigen van Gods liefde.

De handreiking is te vinden onder Achtergrond >> Handreikingen of via deze link.