Tabernakelkerk > Uitgelicht

‘Wat gebeurt er in een kerkdienst?’

Waarom krijgt de voorganger eigenlijk een hand van de ouderling van dienst? Waarom heft de voorganger bij de zegen zijn handen? Wat is een Bijbelforum eigenlijk?

Voor een antwoord op deze (en tal van andere) vragen kun je vanaf nu terecht op onze nieuwe pagina Wat gebeurt er in een kerkdienst? Ook wie nog  …lees verder

Jeugdwerk opnieuw kritisch bekeken

De Tabernakelkerk: een kerk waar veel kinderen en jongeren lid van zijn. Ook een gemeente waarin voor deze doelgroep veel verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Omdat onze samenleving en de jongeren[1] daarbij voortdurend veranderen, vindt de jeugdraad het van belang het jeugdwerk steeds opnieuw kritisch te bekijken. Wat doen we, waarom doen we dit en bieden  …lees verder

Verbouwing: definitief ontwerp goedgekeurd

Afgelopen donderdag 30 maart is op de gemeenteavond het Definitief Ontwerp gepresenteerd van de verbouwing van de Tabernakelkerk. De aanwezige gemeenteleden hebben hun instemming betuigd met de plannen. De kerkenraad zal nu opdracht gaan geven om de plannen te gaan uitvoeren.

Download Definitef Ontwerp Tabernakelkerk verbouwing 2017 (pdf) Zie pagina over het hele project  …lees verder

Jaarthema “Deel je leven”

Voor het kerkelijk seizoen 2016-2017 is gekozen voor het jaarthema: Deel je leven.

 

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun  …lees verder

Collecte Noodhulp voor Nepal

Zondag 3 mei collecteren we voor noodhulp in Nepal na de aardbeving van afgelopen zaterdag. U geeft toch ook?  …lees verder

Redactie beleid Dienstbetoon

Hoe kan ik een berichtje laten plaatsen in het kerkblad en waarom wordt mijn bijdrage niet zomaar geplaatst? Om op die vragen antwoord te geven publiceerde de redactie een overzicht van criteria en aanwijzingen.

Het doel van het kerkblad “Dienstbetoon” is dienstbaarheid betonen aan de Nederlands Gereformeerde kerk van Apeldoorn. Ons kerkblad wordt daarom gemaakt  …lees verder

Alles over het gemeenteproject

3G betekent dit jaar: Geloven – Gemeenschap –Getuigen. Op startzondag presenteerden we het thema, vanaf 12 oktober gaan we er mee aan de slag in de diensten. Vanaf vandaag hebben we een pagina beschikbaar met alle informatie: het thema, werkvormen en leestips staan bij elkaar op

Jaarthema 3G

Binnen het 3 G-project willen we vooral  …lees verder

Kerkenraadsweekend

Op 19 en 20 september was de kerkenraad verzameld in het Brandpunt in Doorn, voor een bezinning aan het begin van het nieuwe seizoen. Op vrijdagavond was ds. Richard Roest te gast met een inspirerend verhaal over kerkplanting in Nijmegen. Juist deze zondag wordt hij bevestigd als kerkplanter voor Hart van Noord.

Op zaterdag werd  …lees verder

Inschrijven voor Kerkbrief

Voor leden en belangstellenden verspreiden we de Kerkbrief per email. Voorlopig tijdens het Feest van genade, op den duur misschien vaker. Schrijf je in en ontvang een update per week.  …lees verder

Proef met andere avonddiensten

Al in 2007 (rapport Diensten met karakter) besloten we dat de avonddienst mag ‘uitwaaieren’. Dat gaan we nog nadrukkelijker doen. Lofprijzing, jeugddienst iets als een zendingsavond, wijkbijeenkomsten, interactieve bijbelstudie, sing-in, en zo meer waarbij waarbij we kunnen afzien van de gebruikelijke liturgie. Al deze diensten beginnen ongewijzigd om 18.30 u., mede omdat de basiscatechese voor  …lees verder