Apeldoorn geeft warmte: het begin is er!

  

Apeldoorn geeft warmte: de actie vanuit de Apeldoornse kerken, het Leger des Heils en de Eyup Sultan moskee om mensen in de gemeente Apeldoorn met de laagste inkomens te helpen. Door de hoge energieprijzen en inflatie komen veel mensen echt in de problemen. Soms slaan mensen zelfs warme maaltijden over om geld te besparen!

De overheid compenseert alle huishoudens met gemiddeld 400 euro. Niet iedereen heeft zo’n bijdrage nodig. En voor mensen met de laagste inkomens is het echt niet voldoende om uit de problemen te zijn. Daarom deze actie van verbondenheid. Juist in deze tijd!

Stand

Stand van giften op 11 januari is €40.543,79. Een mooi begin. We hopen ruim een ton op te halen om duizend huishoudens 100 euro te kunnen geven via waardebonnen voor dagelijkse boodschappen. Giften zijn welkom op de rekening van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP): NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. gift Apeldoorn geeft warmte. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Informatie

Alle informatie, ook om een bijdrage te vragen, is te vinden op www.cnap-apeldoorn.nl. Onze actie krijgt heel wat media-aandacht: landelijk in het NOS journaal en regionaal in o.a. de Stentor. En ook elders in het land organiseren kerken een vergelijkbare actie. Zegt het voort!

Vragen? Mail naar apeldoorngeeftwarmte