3 apr Stilteviering

  
Zondag 3 april is er om 18.30 uur een stilteviering in de Tabernakelkerk. 
We maken ruimte om stil te worden en stil te zijn in de aanwezigheid van God. De viering zal uit elementen van een taizéviering bestaan. Liederen die aansluiten bij de korte lezingen uit de Bijbel, in afwisseling met momenten van stilte.
 
U bent van harte uitgenodigd voor deze viering, om de rust te ervaren die God brengt in de stilte.