Stille week 2022

  

Jezus volgen op de weg die Hij voor ons ging: Zijn lijden, Zijn dood aan het kruis, Zijn begrafenis. Stil worden bij de man van smarten om met Pasen te kunnen juichen om zijn overwinning. De Stille week wil daarbij een hulpmiddel zijn.

A Service of Seven Lessons and Carols for the Holy Week

Samen met het Gelders Vocaal Ensemble nodigen we u op Witte Donderdag uit voor een uitvoering van A Service of Seven Lessons and Carols for the Holy Week (Een dienst van zeven lessen en liederen voor de Stille Week). We volgen daarmee een oude gewoonte uit de Anglicaanse traditie. Wilt u de dienst op Witte Donderdag bijwonen, dan is een reservering nodig.

De toegang is vrij. Mocht u een bijdrage willen geven ter bestrijding van de kosten dan kan dat via een QR-code op het programma of na de dienst bij de uitgang van de kerk. Het programma van deze avond kunt u hier downloaden. Een boekje met de te gebruiken teksten vindt u hier.

Diensten in de Stille Week

  • Witte Donderdag 14 april om 20.00 uur in de Barnabaskerk: A Service of Seven Lessons and Carols for the Holy Week
  • Goede Vrijdag 15 april om 19.30 uur in de Tabernakelkerk en elders
  • Stille Zaterdag 16 april om 19.30 uur in de Koningshof: Vesperdienst