Verkorte cursus “Bidden voor mensen”

  

Ministry gebedMaandag 28 oktober gaat de elfde cursus Persoonlijke Voorbede (soms Ministry genoemd) van start. De cursus is ingekort naar 5 avonden. De deelnemers komen uit verschillende kerken.

Wat kun je verwachten? Het is geen cursus om te leren bidden. We gaan ervan uit dat de deelnemers dat al doen. Hardop bidden is voor sommigen al moeilijk, maar voor iemand bidden die naast je staat, is nog weer iets anders. Hoe doe je dat en waar moet je op letten. Deze cursus is een aanrader voor pastoraal bezoekers, jeugdwerkers, nazorg- en Alphateamleden, én voor iedereen die thuis, op (zieken)bezoek of waar dan ook, met iemand wil bidden en daar meer vrijmoedigheid in wil krijgen. De cursus kan ook waardevol zijn voor je persoonlijke stille tijd. Iedereen die zijn gebedsleven wil verdiepen, is welkom.

Cursusdata:

  • 28-10 waarom en hoe van persoonlijke voorbede;
  • 4-11 Leiding van God en vervulling met de Heilige Geest;
  • 11-11 luisterend bidden;
  • 18-11 vergeving en genezing;
  • 25-11 reageren op kwade machten en zegenen.

De cursus wordt gegeven in een van de benedenzalen van de Tabernakelkerk. Iedere avond wordt er begonnen met lofzang en gebed. Daarna volgt een korte inleiding, vervolgens gaan we in kleine groepen de voorbede in praktijk brengen.

Voor vragen kunt u terecht bij één van de kernteamleden: Winnie de Jong of Els Hanekamp. Aanmelden kan per mail: harro-els@hetnet.nl.

Els Hanekamp