1: Verbondenheid, broodnodig

  

Waar sta jij in het geloof?

Kerkgang onder druk door de coronapandemie, wat doet dat met je geloof en ons kerk-zijn? We willen samen nagaan wat de echte waarden van onze kerk zijn. Wat als eerste opvalt als we kijken naar het ontstaan van de kerk en naar de ervaringen van de kerk, zelfs als vervolging dreigt, is: zij kwamen samen. Soms maar met 3 personen. Jezus zegt zelf “Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben Ik in hun midden”. De kerk is niet alleen de grote samenkomst, maar is ook de kleine groep. De kleine groep is een belangrijk onderdeel in de betrokkenheid op elkaar en het leren Jezus te volgen en te getuigen van Gods daden. De kleine groep, van 6 tot 12 mensen, is de plek om door anderen gekend en geliefd te zijn en echt contact te hebben. Verbondenheid is nodig. Anders verdort ons leven, onze kerk. Zonder verbondenheid voel je je eenzaam, word je krachteloos en dooft het vuur van de Geest. We proberen anderen daarin mee te nemen, mensen binnen de kerk en daarbuiten.

We mogen vol vertrouwen zijn, want we weten dat Jezus van ons, Zijn kerk, houdt. We staan vol in Zijn aandacht. We zijn Zijn bruid. Jezus is alle dagen dichtbij, verlangt naar ons en wil ons helpen met Zijn Geest op weg naar het moment dat Hij ons in de armen kan sluiten (Matt.28:20).

We zijn samen kerk, verbonden door geloof, hoop en liefde. Als kerk hebben wij door gastvrij te zijn verbondenheid te bieden.