Extra voorzichtigheid

  

Deze week zijn nieuwe maatregelen aangekondigd voor kerkelijke bijeenkomsten. Dat is een moeilijke boodschap, juist omdat we in het nieuwe seizoen voorzichtig weer naar de kerk konden gaan. Tegelijkertijd realiseren we ons dat velen in onze samenleving in de afgelopen week te maken kregen met nieuwe beperkingen door Covid-19. Als kerk willen we onze verantwoordelijkheid daarin dragen, geen uitzonderingspositie innemen en loyaal de richtlijnen volgen die afgesproken zijn. 

Kerkdiensten

  • in oktober maximaal 30 mensen tijdens eredienst (exclusief medewerkers);
  • geen gemeentezang;
  • ook adviseren we om mondmaskers te dragen tijdens in- en uitlopen van de dienst.

Voor een aantal mensen die zich voor een ochtenddienst hadden ingeschreven, betekent dit dat zij helaas toch niet naar de dienst kunnen komen. We hebben deze mensen hierover reeds geïnformeerd. 

Voor bezoek aan de kerkdiensten kun je nog altijd reserveren met het bekende formulier.

Er is tijdens de morgendienst wel crèche in de benedenzaal en kinderverteldienst in Dok Zuid. Sterker nog: de verteldienst is al vanaf 9.30 uur open en je mag je kinderen ook brengen en halen als je niet een plekje in de kerkzaal hebt. We merken dat kinderen er gewoon heel erg aan hechten.

Andere kerkelijke activiteiten

Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen (houd anderhalve meter afstand, was je handen, hoest in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes). Mensen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis.

Om een van de zalen te gebruiken voor jeugdwerk of overige bijeenkomsten vragen we je om tijdig te reserveren bij Nelleke Odink, agenda@tabernakelkerk.nl. Zij kan ook vertellen hoe dat praktisch in z’n werk gaat.

Voor jeugdwerk geldt:

  • jeugdwerk/jongerenwerk (tot en met 18 jaar) kan doorgaan, mits dat in het kerkgebouw plaats vindt en niet thuis.

Voor bijeenkomsten thuis geldt:

  • samenkomen in kleine groepjes thuis mag. Naast het eigen gezin met maximaal 3 extra mensen (niet meegeteld kinderen tot en met 12 jaar).
  • bezoekwerk (diaconaal en pastoraal) kan en mag, met inachtneming van de algemene coronaregels en in overleg met het gemeentelid.

Voor overige bijeenkomsten geldt:

  • kringsamenkomsten kunnen in principe doorgaan, mits dat in het kerkgebouw plaats vindt en niet thuis.
  • vergaderingen/commissiewerk: Ons advies is om voorlopig weer digitaal te vergaderen en alleen bij noodzaak fysiek af te spreken in het kerkgebouw.
  • Voor al deze bijeenkomsten geldt binnen een maximum van 30 personen (inclusief kinderen tot en met 12 jaar) per geschikte ruimte binnen. Voor iedere ruimte in ons kerkgebouw is afgesproken wat het maximum aantal personen is. Buiten geldt een maximum van 40 personen, inclusief kinderen tot en met 12 jaar.

Er is hoop

De tijd die we doormaken is niet makkelijk, steeds opnieuw moeten we ons aanpassen. We weten niet hoe lang deze onzekere periode gaat duren. Toch mogen we met elkaar als gemeente leven vanuit Hoop. De hoop dat er weer een tijd zal komen waarin we elkaar kunnen ontmoeten in onze kerk. Daarboven uit de hoop dat God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, ieder van ons kent en bewaart. Laten we vanuit dat vertrouwen ook in de komende periode gemeente zijn. Op afstand soms, maar verbonden door Hem.

Namens de kerkenraad,

Janine van Drieënhuizen, voorzitter
Willem Smouter, predikant