7: Gods leiding in mijn leven

  

De HEER heeft een plan met je leven: Hij heeft een bedoeling met je leven. Je bent uniek en daardoor een aanwinst voor de wereld en de komst van het Koninkrijk. God wil ons leiden met het doel dat we meer op Jezus gaan lijken en meer de Vader volgen in de weg naar het Koninkrijk. Heiliging betekent niet dat je iemand anders gaat worden.

God wil je gebruiken met je afkomst, beperkingen, omstandigheden, talenten, teleurstellingen en successen. God wil je richting geven. Het is alsof we in een kano zitten. Vader vaart mee. Hij overziet en heeft controle. Jij zit voorin en stuurt. Vaak heb je het idee dat je alleen roeit. Je ziet de Vader niet. Maar roeien gaat relaxter als je weet dat de Vader er is. En beter als je de aanwijzingen van Vader volgt. Dat is wat Jezus deed, tijd nemen voor gebed. In die rust kun je het makkelijker aan als het spannend wordt en dan kun je de kracht van Gods Geest ervaren.

Er zijn zoveel beslissingen in je leven, die je toekomst voor een groot deel zullen bepalen. Vaak denken we aan Gods leiding bij de grote keuzes: welk beroep, welke partner. En dan aan Gods leiding bij wat je moet doen in lastige situaties, zoals hoe ga je om met die vervelende collega, die moeilijke vader. Dan hebben we graag een briefje uit de hemel. Maar je leven wordt vooral
bepaald door de kleine keuzes: wat trek je aan, welk merk koffie drink je, welke tv-programma’s en films kijk je, hoe besteed je je vrije tijd, waar geef je je geld aan uit? Dat zegt veel over wat je belangrijk vindt in het leven. Al die kleine keuzes zeggen veel over wie jij bent. Is het ook wie jij wilt zijn?

Jezus helpt je door Zijn Geest om het beste uit je leven te halen. Niet de verwachtingen van anderen en de eisen van de maatschappij, maar Gods plan is maatgevend voor je keuzes. Dan ervaar je de rust en vrijheid van het kind-zijn van God.

We zijn samen kerk, verbonden als pelgrims die elkaar steunen op weg naar de grote Toekomst.