Jaarthema 2021/22: de essentie van geloof en kerk

Als in het nieuwe seizoen de luiken weer wat meer open gaan, zullen we veel dingen opnieuw moeten uitvinden. Ik hoorde iemand zeggen: het is net als na een operatie. Dan moet je alles opnieuw leren wat vroeger vanzelf ging. Revalidatie noemen we dat en dat is een heel proces.

Welnu, zo’n soort revalidatie hebben we als gemeente ook nodig. Je moet het opnieuw leren: omzien naar elkaar, samen het geloof oefenen, samen luisteren en bidden. Misschien wel met nieuwe vormen. In de Tabernakelkerk is een werkgroep Nieuwe Wegen bezig, die telkens van zich zal laten horen. Dit themaboekje over de essentie van je geloof en ons kerk-zijn past daar helemaal bij. Zie het als een stimulans, een manier om luisterend naar Gods Woord en Geest opnieuw met God op weg te gaan.

ds Willem Smouter

Dit boekje is zomer 2021 gemaakt voor de Tabernakelkerk, NGK Apeldoorn, door Els Hanekamp en Sylvia Matser met dank aan Jan van Raalte, Janneke Versluis en Marloes Reijenga. Op deze pagina verschijnt wekelijks een nieuw hoofdstuk, vrij te gebruiken op je kring of thuis.

Wekelijkse hoofdstukken

 • Seizoen ’24-’25: Als gemeente op trektocht
  Als gemeente op trektocht In het seizoen 2024-2025 gaan we ‘Als gemeente op trektocht’ aan de hand van de brief Efeze. De trektocht leidt ons langs negen vergezichten met thema’s… Read more »
 • 12: Samen gezond kerk zijn
  Hoe ben je een gezonde kerk? James Mallon schrijft in ‘Als God renoveert’, zijn visie voor een gezonde kerk. Die wordt gekenmerkt door: gastvrijheid, aansprekende preken, opbouwende muziek, betekenisvolle gemeenschap,… Read more »
 • 11: Geloven, tegenslag en strijd
  Moeiten en noden zullen er altijd zijn. En verleidingen omringen ons, leugens dringen zich aan ons op, twijfel wordt door satan in ons hart gezaaid. Ons volgen van Jezus is… Read more »
 • 10: Als kerk ben je gewoon missionair
  We zijn Gods kinderen, en het is onze taak om ons bezig te houden met Zijn zaken. Gods Vaderhart gaat uit naar de verloren wereld. Wij zijn hier op aarde… Read more »
 • 9: Het vuur van de Geest
  Ds. W. Smouter schrijft in ‘Herstelwerk’: Wat onze God bedoelde bij de schepping, wat Hij herstelde in Jezus en Hij zal voltooien bij de wederkomst, dat wil Gods Geest in… Read more »
 • 8: Onze roeping en opdracht
  We vragen ‘hoe en waar’ past God in het plaatje van mijn leven. Terwijl de echte vraag is: ‘hoe en waar’ past mijn leven in het grote verhaal van God?… Read more »
 • 7: Gods leiding in mijn leven
  De HEER heeft een plan met je leven: Hij heeft een bedoeling met je leven. Je bent uniek en daardoor een aanwinst voor de wereld en de komst van het… Read more »
 • 6: De Geest verandert mij
  God houdt van wie jij bent, een uniek geliefd kind. Er gebeurt wat als je je laat leiden door de Geest. Je verandert. Neem nou Mozes, van nature was hij… Read more »
 • 5: De kracht van gebed
  Blaise Pascal heeft gezegd: ‘Het geloof is niet het geluk. Integendeel, door het geloof wordt het verlangen naar geluk groter.’ Want weten dat God het leven hier anders bedoeld heeft,… Read more »
 • 4: Leven als een kind van de Vader
  Bij de doop in de Jordaan zegt de Vader tegen Jezus: “Jij bent Mijn geliefde Zoon”. Daarna wordt Jezus in de woestijn op de proef gesteld door satan. Bij onze… Read more »
 • 3: Het wonder van Jezus’ kruis
  Veel mensen kijken graag naar detectives. Misschien heeft dat er mee te maken dat aan het eind recht gedaan wordt. De puzzel is opgelost. De dader opgepakt en veroordeeld. Zo… Read more »
 • 2: De rijkdom en betrouwbaarheid van het evangelie
  Iemand vertelde: ‘In een gesprek met mijn neef, die het geloof als wetenschapper als onwaar ziet, had ik de gelegenheid om met hem op YouTube deze aflevering van de Alpha-serie… Read more »
 • 1: Verbondenheid, broodnodig
  Kerkgang onder druk door de coronapandemie, wat doet dat met je geloof en ons kerk-zijn? We willen samen nagaan wat de echte waarden van onze kerk zijn. Wat als eerste… Read more »